messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
มาตรฐานทีั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 39
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของเทศบาล (ฉบับที่2) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 55
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 50
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 35
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคคลของเทศบาล (เพิ่่มเติม) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 เมษา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2