เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของเทศบาล (ฉบับที่2) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคคลของเทศบาล (เพิ่่มเติม) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 เมษา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1