ชื่อเรื่อง : การจัดหาพัสดุ รายงานการขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อไฟล์ : announce4302_CqOeZeFThu34737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_v6SLSQFThu34741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_wTGKTTxThu34745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_7tjlqb4Thu34750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_k7UGKlaThu34755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_92dn5HJThu34807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_19weuMyThu34830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_rZyuGrXThu34843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_bvRS97JThu34847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_QijFuK0Thu34852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_XfPvLycThu34917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_wNVM3GjThu34932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_ZOOpNbYThu34943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : announce4302_F4Z4EJ8Thu34950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้