ชื่อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 สน.ถ.134-02 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563)

ชื่อไฟล์ : announce4302_3hU1tnDThu35258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้