ชื่อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 – บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 สน.ถ.134-03 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563)

ชื่อไฟล์ : announce4302_j90lAVaThu35325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้