ชื่อเรื่อง : รายงานการเงินประจำปี2564 เทศบาลตำบลหนองสนม
รายละเอียด : รายงานการเงินประจำปี2564 เทศบาลตำบลหนองสนม ด้วยเทศบาลตำบลหนองสนม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้รับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ตามหนังสือที่ ตผ 0056.3 สน/441 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผลการตรวจสอบปรากฎว่า ไม่มีข้อสังเกต
ชื่อไฟล์ : Q1q2hqAThu95512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้