เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.หนองสนม

สถิติ sitemap
วันนี้ 220
เดือนนี้5,969
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,358
ทั้งหมด 92,563

image บริการข้อมูลต่างๆ
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
ONE STOP SERVICE : OSS ทต.หนองสนม
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ.2566
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
การมอบนโยบายการทำงาน No Gift Policy
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ [5 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [23 มกราคม 2567]
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [13 มกราคม 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทาอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปีใหม่) ประจำปี พ.ศ.2567 [30 ธันวาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview16
กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม
โทร : 093-3207224
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม
โทร : 093-3207224
facebook
facebook เทศบาลตำบลหนองสนม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลหนองสนม