ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง