ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพ่นยา รหัส 054-61-0007 และ 054-61-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง