messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.หนองสนม

สถิติ sitemap
วันนี้ 48
เดือนนี้3,231
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)104,553
ทั้งหมด 248,256

info แบบ ประเมิน EIT 2567
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (เหตุวาตภัย และเหตุอัคคีภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗

ประชาสัมพันธ์

แบบประเมิน EIT 2567

image บริการข้อมูลต่างๆ
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
ONE STOP SERVICE : OSS ทต.หนองสนม
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ.2566
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย[24 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์[24 พฤษภาคม 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขนัขบ้า [14 พฤษภาคม 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗[13 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาทต.หนองสนม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ขายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview17

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม
โทร : 093-3207224
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสนม
โทร : 093-3207224
facebook
facebook เทศบาลตำบลหนองสนม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ