เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองสนม
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศเรื่องระบบการป้องกัน-การตรวจสอบเพื่อป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file คำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำเทศบาลตำบลหนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทต.หนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1