messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
การฝึกอบรมของบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
มีความโปร่งใสในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
ด้านการสรรหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารกับบคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
การโอนย้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 31
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 31
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
การบรรจุแต่งตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54
ด้านการวางแผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52
ด้านการพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 64
ด้านการโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 48
ด้านการบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53
ด้านการสรรหา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2