เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ด้านการวางแผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ด้านการพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ด้านการโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ด้านการบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ด้านการสรรหา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประมาลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล แผ่นพับ รูปกิจกรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ด้านการโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ด้านการสรรหาพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ด้านการบรรจุ การแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file การสรรหาคนเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การวางแผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การยกย่องชมเชยบุคคลต้นแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file การพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2