เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file มาตรการภายในเดื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1