เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file การจัดหาพัสดุ รายงานการขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส1 ปีงบประมาณ2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การจัดหาพัสดุและแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในปีปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 สน.ถ.134-02 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 – บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 สน.ถ.134-03 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file การจัดหาพัสดุรายงานขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การจัดหาพัสดุรายงานขอซื้อขอจ้างและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง งบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1