เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (60-64) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64) เทศบาลตำบลหนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ_ระยะ_5_ปี_(60-64) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_4_ปี_(61-64) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แผนการเสริมมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2560-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1