เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาทต.หนองสนม สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview174
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างหมุ่บ้าน สายบ้านบะนกทา หมู่ 1-บ้านน้ำบุ้น หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโพนแพง หมู่ ๖-บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12- บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview72

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder การจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file รายงานการประเมินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานการประเมินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม