เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
image บริการข้อมูลต่างๆ
งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน [7 ธันวาคม 2566]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [7 ธันวาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก [7 พฤศจิกายน 2566]
ONE STOP SERVICE : OSS ทต.หนองสนม [30 ตุลาคม 2566]
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ.2566 [5 กรกฎาคม 2566]
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 [26 มิถุนายน 2566]
ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [12 พฤษภาคม 2566]
การมอบนโยบายการทำงาน No Gift Policy [3 เมษายน 2566]
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) เทศบาลตำบลหนองสนม ประจำปี พ.ศ.2566 [20 กุมภาพันธ์ 2566]
บัญชีอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566 [20 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 33 รายการ)