messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
visibility ตราสัญลักษณ์เทศบาล
ตราสัญลักษณ์เทศบาล

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ดอกบัว หมายถึง ความเป็นดอกไม้สูงค่า แสดงถึงความสงบ สะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ และเป็นที่มาของแหล่งวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดหนี่ยวจิตใจ ของชาวตำบลหนองสนม ใบบัว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ พร้อมด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร ของตำบลหนองสนม ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความมีเกียรติยศ และความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองสนม