messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวพยอม ชิณวงษ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-9569354
นายยุทธ์ศักดิ์ กุลสานต์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-9442399
นายสุวรรณ เลิศศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 087-2629366
นางวานิดา เคนทวาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2219181
นายกิตติภพ ไชยปัญหา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-8197893
นายบัญชา เบ้าพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-9555635